Thursday, November 4, 2010

lạ lắm

Nhà này có cái huông lạ lắm. Cứ mỗi đêm trước ngày đứa con trai đi chơi xa với bạn , nó phải khóc một chút, cũng vì vài điều tui tủi trong lòng.

Rồi cũng chỉ mong tới ngày được ba mẹ bắt tay chứ không phải xoa đầu.